تفاوت سرور مجازی و اختصاصی که از آنها بی خبرید

قبل از بررسی تفاوت سرور مجازی و اختصاصی بایستی گفت سرورهای مجازی با قدمت ترین انواع سرورها به حساب می آید و معمولا مدیران سرور برای گذر از زیر فشار ها در اوج ترافیک و بازدید و ضرورت امنیت و پایداری بالا برای اطلاعات و خدمات مجاب به تهیه سرویسی می شوند که از سخت … ادامه خواندن تفاوت سرور مجازی و اختصاصی که از آنها بی خبرید